Bestyrelsen


Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling i marts måned. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen, hvorfor der hvert år vil være 3 medlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med henholdsvis formand, næstformand og 4 menige medlemmer.

 

Nedenfor en række af de dokumenter bestyrelsen lægger til grund for sit arbejde i og med klubben.


Bestyrelsens forretningsorden - tryk her!

God organisationsledelse i Odense Golfklub - tryk her!Du kan kontakte bestyrelsen via mail HER!

Website af Kosmos Grafisk i samarbejde med Dynamicweb
Kosmos Grafisk Dynamicweb