Golf med nærvær

Medlemskab

Halvårskontingent pr. 1. juli 2018

​Miniputter, 5 - 8 år (2010 – 2013)        kr. 300 (sæson)

Lilleputter, 9 - 12 år (2006 – 2009)      kr. 505

Juniorer, 13 - 18 år (2000 – 2005)       kr. 1000

Ungseniorer, 19 - 25 år (1993 – 1999) kr. 2.230

Studerende (fleks)* (1988 – 1999)      kr. 1.115

Seniorer, 26 - 72 år** (1945 – 1992)   kr. 3.250

Pensionister, 74 - 80 år (1939 – 1944) kr. 2.725

Senior+, 80 – (1901 – 1938)              kr. 1.625

Passiv+                                           kr. 2.500 (sæson)

Langdistance***                              kr. 1.535

Passive                                            kr.   350

Prøvemedlem                                   kr. 995,- (3 mdr.)

​Indmeldelsesgebyr

Miniput kr. 0

Lilleput kr. 0

Junior kr. 0

Ungsenior (inklusive 1 lektion) kr. 500

Studerende (inklusive 1 lektion) kr. 500

Senior (inklusive 2 lektioner) kr. 1.500

Pensionist (inklusive 1 lektion) kr. 500

Senior+ (inklusive 1 lektion) kr. 500

​Langdistance (inkl. 1 lektion) kr. 500

​Der opkræves for tiden ikke indskud, men i stedet et indmeldelsesgebyr.

I ovenstående kontingenter – ikke passive - er inkluderet:

  • fri bolde på driving range,
  • frit spil på Holluf Park & Pilebanen,
  • deltagelse i klubber i klubben,
  • repræsentere OGK i turneringer - ikke langdistance, fleksmedlemmer og studerende,
  • rabat på leje af caddycar,
  • kontingent til DGU,
  • erhvervsansvarsforsikring i Tryg via DGU,
  • fuldgyldigt DGU-kort – ikke miniput, langdistance, fleksmedlemmer og studerende,
  • 1 gæst pr. medlem til ½ greenfee – ikke miniput, lilleput, langdistance, fleksmedlemmer og studerende


Bagskabe ½-årlig lejer

Standard kr. 225

Dobbelt kr. 450

Elvognsplads kr. 500

Skab i omklædningsrum kr. 100

​*)​

Medlemmer af Odense Golfklub, som i kalenderåret fylder 19 år til og med det kalenderår, hvori de fylder 29 år.

Fuld og fri adgang til banerne, klubhus, motionsrum og træningsfaciliteter uanset dag, tid og årstid. Ret til spil på andre baner, der modtager DGU-kort mrk. ”F”. Klubben fører HCP efter gældende regler. Ved indmeldelse skal HCP dokumenteres. Mulighed for deltagelse i klubturneringer mod betaling af turneringsgebyr; dog ikke klubmesterskaber. Medlemskabet omfatter ikke adgang til rabatordninger og greenfee aftaler med andre golfklubber.

Der skal være tale om et SU-berettiget fuldtidsstudie og studiekort skal forevises.

**)

Alderen ændres således, at pensionister i 2018, vil være de som i kalenderåret fylder 74. I 2019 er pensionister således de, som i kalenderåret fylder 75 og så fremdeles.

***)​

Medlemmer som ikke har folkeregisteradresse i postnummer mellem 5000 og 5999, og som er fuldgyldigt medlem af anden golfklub under DGU eller EGA.​​

​Indmeldelsesblanket

 
 
 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Golf med nærvær​

logo-negativ

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk