Golf med nærvær

Begynderinfomation​

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM - du kontakter klubbens sekretariat enten ved personlig henvendelse, telefonisk eller pr. mail, således du kan få udleveret indmeldelsesblanketten – desuden kan du også tilmelde dig online via denne side.

BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere i golf-sproget hedder kaniner) vil med denne folder forklare dig, hvordan du kommer i gang med golfspillet, idet vores opgave er at sluse nye medlemmer bedst muligt ind i klubben. Det sker primært ved, at vi hver tirsdag (1. tirsdag i april til og med sidste tirsdag i september) arrangerer golfturnering på Pilebanen (9-huls banen).

Desuden sørger vi for at informere dig om øvrige aktiviteter via opslagstavlen i forhallen, hjemmesiden, Facebook og ved månedsafslutningerne den sidste tirsdag i måneden.

Du skal som prøvemedlem gennem en række prøver både med hensyn til golfteknik og etikette- og golfregler.

PRØVEMEDLEMSKAB - Odense Golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab til en pris af 995,- kroner, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på, både praktisk og teoretisk.

Dette giver dig mulighed for at se, om golfsporten er noget for dig.

Prøvemedlemskab i 3 måneder indeholder:

 • kontingent i 3 måneder,
 • 5 individuelle lektioner,
 • Klub 37 fællestræning og spil på udvalgte lørdage eller søndage hen over sæsonen,
 • 3 aftener med regelundervisning med efterfølgende regelprøve,
 • fri benyttelse af drivingrange (træningsbanen) inklusive bolde,
 • fri benyttelse af puttinggreen og indspilsgreen,
 • vejledning af begynderudvalget,
 • baneprøve,
 • efter bestået baneprøve mulighed for deltagelse i tirsdagsturnering,
 • brug af klubhusets faciliteter.

HVAD SÅ NÅR JEG ER INDMELDT SOM PRØVEMEDLEM - når vi har modtaget din indmeldelse, opretter vi dig som prøvemedlem i Odense Golfklubs administrationssystem GolfBox. Herefter modtager du materiale som giver dig en grundlæggende viden om golfklubben, og om golfsportens regler.

Du modtager/har ret til:

 • denne folder,
 • rødt bagmærke med årstalsmærkat,
 • ”Golf i tegninger og bobler 2”,
 • ”Golfregler 2016 – 2019”,
 • ”Kom i gang – golf for begyndere”,
 • Kvitteringshæfte
 • DGU medlemsnummer via mail,
 • 5 træningslektioner inklusiv teknisk prøve,
 • 1 baneprøve,
 • frie bolde på driving range (træningsbanen),
 • frit brug af alle klubbens faciliteter,
 • deltagelse i 3 gange teoriundervisning og efterfølgende teoriprøve.

KANINFORLØBET KORT OG GODT - det er ikke sikkert at du når alle fa-ser igennem, inden for prøvemedlemskabet, da det kommer meget an på, hvor meget energi og træning du selv investerer.

Her følger en beskrivelse af det forløb, som du skal igennem for at blive ”uddannet” golfspiller:

 1. RØDT BAGMÆRKE - ved indmeldelsen vil du få udleveret et rødt bagmær-ke, der giver ret til at træne på driving range (træningsbanen), indspilsgreen, puttegreen og i øvebunkeren. Du kan booke dine træningslektioner på GolfBox eller hos Morten træner. Du skal hos træneren bestå den tekniske prøve. Du kan spille private runder med en handicapspiller (handicap under 37) på Pilebanen. Når træneren har underskrevet for den tekniske prøve i kvitteringshæftet, kan du også nu hos udvalgte handicapspillere (se Kanintavlen) aftale tid for en baneprøve, som spilles på Pilebanen. Dit resultat skal være til handicap 72 eller lavere for at bestå prøven, og handicapspilleren, der er markør ved baneprøven, skal underskrive i kvitteringshæftet, hvis prøven bestås. Orienter dig i sekretariatet eller på opslagstavlen angående navne og telefonnumre på handicapspillere, der er godkendt som markører til at gå baneprøver.
 2. GULT BAGMÆRKE - herefter kan du bytte dit røde bagmærke i sekretariatet til et gult bagmærke, som viser, at du har ret til alene eller sammen med andre med et handicap over 36, at spille private runder på Pilebanen og del-tage i tirsdagsturneringerne. Du må ligeledes spille private runder på Holluf Park med handicapspillere med et handicap under 37, dog IKKE i weekends og på Hellidage. For at blive handicapspiller skal du bestå regelprøven, deltage i mindst 3 kaninturneringer og spille dig ned i et handicap under 37 – nu er du handicapspiller!
 3. BLÅT BAGMÆRKE - når du er blevet handicapspiller (handicap under 37) og har indmeldt dig som fuldgyldigt medlem, så kan du i sekretariatet få ombyttet det gule bagmærke til et blåt bagmærke.

KVITTERINGSHÆFTET - er din personlige uddannelsesplan og dit bevis på, at du har ret til at benytte Odense Golfklubs faciliteter.

Du skal altid medbringe hæftet og fremvise det ved f.eks. baneservice.

Du er ligeledes selv ansvarlig for at få det udfyldt korrekt, så alle kan følge med i, hvor du er i grundforløbet.

Husk underskrift efter træningslektioner, teoriundervisning, tirsdagsturneringer og teori- og baneprøve.

TEKNISK PRØVE - i indmeldingsgebyret er der betalt for 5 træningslektioner og den tekniske prøve. Træneren kvitterer i dit kvitteringshæfte, når prøven er bestået. Hvis prøven ikke bestås i første forsøg, skal du selv købe en træningslektion, hvor prøven aflægges. 

Ved prøven skal:

 • 6 ud af 10 slag være over 65 m for damer og over 100 m for herrer
 • 4 ud af 7 slag over øvebunkeren og lande på indspilsgreenen
 • 4 ud af 7 slag chippes fra forgreen til green, så bolden ligger stille mindre end 3 m fra flaget
 • 5 ud af 7 put - fra en afstand af 5 m - holes i 2 slag.

BANEPRØVEN - spilles på Pilebanen sammen med en rutineret handicapspiller, og dit resultat skal være til handicap 72 eller lavere for at bestå prøven. Den han-dicapspiller, der er markør ved baneprøven, skal underskrive i kvitteringshæftet, hvis prøven er bestået.

Navne og telefonnumre på de handicapspillere, der er godkendt til at gå baneprøve, findes på begynderudvalgets opslagstavle i forhallen.

REGELUNDERVISNING - der tilbydes regel-undervisning 3 gange i løbet af prøvemedlemsperioden og en efterfølgende regelprøve. Dette kan evt. gøres sideløbende med træningslektionerne, teknisk prøve og baneprøven.

Den teoretiske regelundervisning foregår i klubhuset, hvor en af klubbens regelundervisere vil forklare om det teoretiske ved golfspillet, regler og etik.

Når du har deltaget i regelundervisningen, så husk at få det skrevet i dit kvitteringshæfte.

Der er i 2017 teoriundervisning og efterfølgende teoriprøve på nedenstående hold:

Teori hold 1: 5. maj – 12. maj – 19. maj og teoriprøve 28. maj.

Teori hold 2: 2. juni – 9. juni – 16. juni og teoriprøve 25. juni.

Teori hold 3: 1. september – 08. september – 15. september og teoriprøve 24. september.

Al undervisning og efterfølgende teoriprøve afvikles i mødelokalet på 1. sal i klub-huset med start klokken 19.00.

Teoriundervisningen har en varighed pr. gang på ca. 2 timer og til teoriprøven er afsat 1 time.

Tilmelding til regelundervisning og teoriprøve skal ske på ophængte lister på kanintavlen.

REGELPRØVEN - består af 32 spørgsmål. Disse besvares ved at sætte kryds ved det svar, som du mener, er korrekt. Hvert spørgsmål er forsynet med to eller flere mulige svar. For at bestå prøven skal du have 60 % rigtige (eller 19 ud af 32 spørgsmål). Bøger og egne notater må medbringes til prøven, og du har 1 time til at besvare spørgsmålene.

KLUB 37 - der er i perioden fra april til oktober, fællestræning efterfulgt at spil på Pilebanen på udvalgte lørdage & søndage.

Tilmelding sker via Golfbox. Pris 20 kr.

INDIVIDUEL TRÆNING - Odense Golfklub har sin egen højt udannede PGA træner Morten Beck, som tilbyder mulighed for undervisning 6 dage om ugen.

Morten tilbyder individuel undervisning, golfskoler, gruppetræning, golfrejser, online baseret undervisning og meget, meget mere.

Morten er altid på forkant med den nyeste udvikling inden for golfsporten.

Til daglig vil Morten være at finde på træningsbanen eller i sekretariatet.

På klubbens hjemmeside under ”Træner” kan du læse mere om hvad Morten har at tilbyde. Træningslektioner bestilles enten på GolfBox eller hos trænerne. En træningslektion har en varighed af 20 minutter.

Ved første træningslektion møder du op på driving range (træningsbanen).

BOOKING AF LEKTIONER - Du kan booke dine lektioner online på Golfbox.

Gå til www.golf.dk/ og log ind med dit DGU-nummer (5-xxxx) og password (DDMMÅÅ). Tryk på Protrainer-> bestil en tid -> Tryk på den ønskede tid, som er ledig og vælg derefter lektionstypen Begynderlektion.

Betaling skal ske via netbank regnr.: 5060 og kontonr.: 1025914.

MobilePay: 40406862.

TIRSDAGSTURNERINGER - du kan på Golfbox under ”Tidsbestilling” bestille spilletid til tirsdagsturneringerne. Der kan bestilles mellem 09:30 og 11:50 og igen mellem 15:00 og 18:50.

Når du har fundet og bestilt en spilletid, skal du herefter i Golfbox under ”Klubturneringer” tilmelde dig den Tirsdagsturnering, som du ønsker at deltage i.

HUSK du skal bekræfte din spilletid 15 minutter før du skal starte, og i.f.m. din bekræftelse af starttiden, skal du også udskrive scorekort.

Turneringsgebyret på 20,-kr. betales til ”tirsdagsvagten” i forhallen i klubhuset, og du skal være klar på 1. teested senest 5 minutter før starttidspunktet. Holdet er typisk sammensat af to kaniner og en handicapspiller, og formålet med dette er, at handicapspilleren skal lære fra sig af etikette- og golfregler. Handicapspilleren må/skal ikke instruere i teknik som sving, stance, mv. eller rådgive om f.eks. valg af jern. Dels er dette forbudt efter golfreglerne, dels er dette trænernes domæne.

På dagen kan eventuelt afbud indtelefoneres på telefon 6595 9000.

MÅNEDSAFSLUTNINGER - den sidste tirsdag i hver måned afholdes der klokken 19.00 månedsafslutning med spisning. For at deltage skal du tilmelde dig, og betale, via Golfbox, hvor du får mulighed for, at sige ja eller nej for deltagelse i spisning.

Såfremt du ikke kan spille pågældende dag, men gerne vil deltage om aftenen, skal tilmelding og betaling foregå direkte til restauranten.

Bemærk: selvom du som nyt medlem endnu ikke skulle være kommet i gang med at spille tirsdagsturneringer, er du velkommen til at deltage i månedsafslut-ningen.

Programmet for månedsafslutningen omfatter bl.a. orientering fra begynderudvalget, præmieoverrækkelse til vinderne af månedens tirsdagsturneringer (både kaniner og handicapspillere), indlæg fra ”månedens gæst” samt en lille regelkonkurrence, hvor der (i modsætning til regelprøven) ikke er krav om en bestemt score, men derimod præmier til de dygtigste. Kom og vær med - det er en både hyggelig og lærerig aften sammen med andre golfspillere.

TIDSBESTILLING, BOLDRENDE, BANELUKNINGER OG LIGNENDE

På ”Holluf Park” er der tidsbestilling i hele sæsonen, og reglerne herfor kan ses på hjemmesiden.

På ”Pilebanen” er ved 1. teested placeret 1 boldrende.

Opmærksomheden henledes på:

a. At banen kan være lukket i kortere eller længere perioder på grund af turne-ringer eller Companydays. Se aktivitetsoversigten på informationsskærmen i forhallen og på hjemmesiden.

b. At der, som i alle andre golfklubber, er klubber i klubben på faste ugedage. Det gælder hos os for ”Mandagsseniorerne” hver mandag, ”Onsdagsdamerne” hver onsdag, ”Torsdagsherrerne” hver torsdag og ”Bjørnebanden” hver tirsdag og torsdag. Disse klubber og deres registrerede medlemmer, har fortrinsret til en række tider i tidsbestillingen indtil dagen før, hvorefter alle ikke bestilte tider kan bestilles af alle andre med adgang til tidsbestillingen.

Juniorerne har fredag eftermiddag fortrinsret til en række tider på ”Holluf Park”.

c. Begynderudvalget afholder begynderturneringer hver tirsdag mellem 09.00 – 11.50 og 15.00 – 18.50 på ”Pilebanen”. Tjek ledige spilletider på Golfbox – det skal her bemærkes, at tirsdag er eneste dag med tidsbestilling på ”Pilebanen” - øvrige dage spilles ud efter boldrenden.

TRÆNINGSFACILITETER – driving range (træningsbanen) ligger ved maskinhuset. Langtslående skal slå mod fjerneste hjørne – øvrige kan frit slå sine, forhåbentlig lange, slag uden at bekymre sig om at ramme nogen personer. Bemærk, at der er gratis træningsbolde, men kun til brug på driving range og indspilsgreen. Alle andre steder benyttes egne bolde. Driving range planlægges at være åben fra solopgang til solnedgang. Der er dog lukket hver tirsdag fra solopgang og frem til klokken 10.00, grundet boldopsamling med efterfølgende klipning af græsarealet, samt fredag mellem klokken 12:00 og 13:00, grundet boldopsamling.

Der må ikke slås bolde, så længe der samles bolde med traktoren på driving range.

Ønsker du at slå ”fra græs”, kan dette ske i modsatte ende af driving range – gå ad grusstien til venstre for driving range.

Der er lys på driving range, som kan tændes på den grønne kontakt, når mørket sætter ind.

HUSK at sætte kurvene på plads efter brug.

PUTTING GREEN - du kan øve putningens svære kunst på putting green ved klubhuset. Træningsbunker og indspilsgreen finder du mellem 9. huls green på ”Pilebanen” og stien over til driving range.

KLUBHUSET - du kan benytte klubhuset med dets faciliteter inklusive motionsrummet, som findes i tilknytning til det store bagrum i kælderen.

Bemærk venligst at klubben har spiritusbevilling, det vil sige at øl, vin og spiritus kun må indtages i klubhuset, hvis det er indkøbt i klubben. Dette gælder også madvarer.

For adgang til klubhus og bagrum kan erhverves en nøglebrik mod betaling af et depositum på 100,- kroner.

I tidsrummet 24:00 til og med 06:00 er i hele klubhuset inklusive bagrumskælderen tilkoblet alarm (SECURITAS), hvorfor adgang i dette tidsum IKKE er tilladt.

HANDICAP - alle nye medlemmer, som har bestået teoretisk og praktisk prøve, samt baneprøven, starter som udgangspunkt i hcp 72.

Man kan IKKE handicapreguleres forinden ovenstående kan dokumenteres.

GOLFSHOPPEN – O.J. Golf som forpagter Golfshoppen - byder alle velkommen til sæsonen.

I Golfshoppen kan du finde – næsten - alt inden for køller, jern, bags, sko, beklædning m.v.. 

Åbningstider i Golfshoppen – se opslag ved gitteret eller hjemme-siden.

Som tilbud i år, sælger vi begyndersæt: fra kr. 2.000,00

Vi tilbyder også ½ begyndersæt til udlejning i prøveperioden (3 mdr.)

Leje af et ½ sæt i prøvemedlemsperioden: kr. 250,00

ORDINÆRT MEDLEMSKAB - ønsker du at gennemføre forløbet, så bliver du ”frigivet” til først at spille på ”Pilebanen” (9-hulsbanen) og sammen med spillere med handicap under 36 på ”Holluf Park”, og senere, når dit handicap kommer under 36, at spille på ”Holluf Park” alene eller sammen med andre, når ordinært medlemskab er effektueret.

Cirka 14 dage før dit prøvemedlemskabs udløb, vil du modtage et brev fra klubben med tilbud om, at fortsætte som ordinært medlem af klubben.

KOLLEKTIV ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Ved indmeldelse som ordinært medlem, bliver du omfattet af en kollektiv erhvervs ansvarsforsikring i Dansk Golf Union (DGU).

Vær desuden opmærksom på!

At klubbens baner ligger på et område, hvortil offentligheden har adgang. Ikke-golfspillende gæster færdes på eget ansvar og bør fortrinsvis holde sig til stierne. De kan dog krydse banen, hvis det sker uden at være til gene for spillet. Vær opmærksom på disse gæster og tag hensyn til dem i videst muligt omfang. En venlig henstilling eventuelt kombineret med en oplysning om, at det kan være farligt at færdes på banen uden tilstrækkelig opmærksomhed på risikoen for at blive ramt af en bold, vil ofte være tilstrækkelig.

At har du problemer i klubben eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet eller ethvert medlem af begynderudvalget direkte – se hjemmesiden - www.odensegolfklub.dk.

Endnu engang velkommen i Odense Golfklub. Du har nu fået adgang til en sport der, hvad enten du vil dyrke den som motions- eller konkurrencespiller, vil give dig umådelig mange glæder og udfordringer.

Golf med nærvær​

logo-negativ

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk