Golf med nærvær

Praktiske oplysninger

Matchfee & mad
I 2018 er fee kr. 40. Der SKAL betales FØR man starter runden.

Pengene puttes i en kuvert, der udfyldes med for- og efternavn, medlemsnummer og beløb der er betalt. Derefter puttes kuverten i greenfee postkassen. Betales der ikke inden man spiller, bliver man diskvalificeret.
Ved gunstarter kan du bestille dagens menu ved tilmelding. Betaling af menu foregår i restauranten.


Tilmelding
Husk at du både skal tilmelde dig matchen OG bestille tid. Ved gunstart skal du dog kun tilmelde dig matchen.


Tættest flaget x 3
Der er en ekstra konkurrence i konkurrencen, nemlig tættest flaget på 3 par 3 huller.
I hver række (A-B-C) er der på 3 udvalgte par 3 huller mulighed for at vinde en præmie.
BOLDEN SKAL VÆRE PÅ GREEN FOR AT TÆLLE.

Tidsbestilling
Du skal huske at bestille tid til din runde i golfbox.
Torsdagsherrer har fortinsret til tidsbestilling i tidsrummet kl. 14:00 til kl. 17:50 hver torsdag eftermiddag.
Fortrinsrettten gælder indtil mandag kl. 24 hvor resterende tider frigives. For at kunne benytte fortinsretten skal du være registreret som Torsdagsherre. Dette bliver du ved at henvende dig i sekretariatet eller til en i udvalget. Du skal naturligvis være reel deltager, ellers bliver du slettet igen.


Brug af buggy
Da vi alle skal spille på samme betingelser er brug af buggy ikke tilladt. Undtaget er spillere, der har dispensation. En spiller med dispensation må naturligvis på intet tidspunkt transportere en spiller uden dispensation, heller ikke over korte strækninger. Overtrædelse medfører diskvalifikation af begge spillere.
Dispensation kan opnås ved henvendelse til udvalget.

Gunstart
En gang i hver serie afvikles torsdagsherrerne med fælles gunstart kl. 15.30. Tilmeldingen til gunstarter lukker dagen før kl. 16.00. Efter runden er der fællesspisning og præmieoverrækkelse i restauranten.
Gunstarterne er normalt sponserede. Der er sponsorpræmier til de 3 bedste i hver række. Ved gunstarter skal man være tilstede for at få sin præmien. Er man ikke det, går præmien videre til den næste i rækken.

Uddeling af præmier
Præmier for de ugentlige matcher uddeles på den efterfølgende gunstart. Der er 3 præmier i hver række.

Man kan få en substitut til at modtage præmien, eller den udleveres på torsdage efter præmieoverrækklesen. Det skulle være muligt at fange et udvalgsmedlem i tidsrummet fra 18-21. Vi er enten i restauranten til en velfortjent øl eller i turneringsrummet på 1. sal for at ordne dagens match,

Ved sæsonslut er ikke afhentede præmier tabt.


Resultater
Udvalget checker tilmelding/betaling og ordner scorekort torsdag aften umiddelbart efter vores egen runde.
Resultater er klar i golfbox ca. kl. 21-22. Resultatet hænges også på vores opslagstavle i forhallen.
Vindere af tættest-flaget præmier blive ligeledes offentliggjort på opslagstavlen i forhallen.

Afgørelse ved lige scores
Ved lige score afgøres placeringen ved den matematiske metode (sidste 9-6-3-1).

Sæsonbetaling
Der er fra sæsonstart mulighed for at indbetale 600 kroner (på klubbens konto i Arbejdernes Landsbank – reg.nr. 5387 og kontonr. 0246027). Det dækker 15 gange deltagelse i torsdagsherrerne. 15 gange deltagelse passer lige præcis med mindstekravet for gratis deltagelse i 16.08. Så med mindre man deltager gang nummer 16,17,18, ..., skal der ikke betales yderligere.


Arrangører
Niels Henrik Cappelen, Formand (Turneringsleder) 

Tlf. 25 10 41 52, nhcprivat@gmail.com
Flemming Lassen, Turneringsplan
​Tlf. 2053 6718, lassen@kabelmail.dk

Claus Hansen

Ny i Torsdagsherrer

Du skal være velkommen til at deltage i vores herre-afdeling i golfklubben.


Grundbetingelserne for at deltage er:
- over 18 år,
- max. 36 i handicap.

Inden du går ud skal du:
- tilmelde dig turneringen i golfbox
- bestille tid på banen
- betale matchfee

Du kan tilmelde dig enten på din PC hjemmefra eller på den ophængte touchscreen i forhallen i klubben.
Der er åbent for tilmeldinger fra 2 uger før og indtil kl. 18.00 på matchdagen.
Ved de fælles gunstarter lukker tilmeldingen kl. 16.00 om onsdagen.

Du kan bestille tid enten på din PC hjemmefra eller på den ophængte touchscreen i forhallen i klubben.
Torsdagsherrer har fortrinsret til tidsbestilling i tidsrummet kl. 14:00 til 17:50. Så for at booke tider her skal du være registreret som torsdagsherre. Det kan ske ved henvendelse til sekretariatet eller ved mail til nhcprivat@gmail.com.

Matchfee betales ved at tage en kuvert ved sekretariatet, put 40 kr. i, skriv 'torsdagsherrer', navn og medlemsnummer på og put den i greenfee/scorekort postkassen.


Efter runden skal du:
- aflevere scorekort i scorekortpostkassen ved sekretariatet.


Præmier udleveres samlet ved efterfølgende gunstart. Se programmet for gunstarter.

Idé og målsætning

Hovedformålet med Torsdagsherrerne er at fremme det sociale samvær omkring golfspillet.

Alle herrespillere (max. hcp 36) er velkomne, og opfordres til at melde sig til match hver torsdag. Der er altid plads uanset om man møder op alene eller flere sammen. Prøv evt. at kontakte en af os i udvalget hvis du synes det er lidt svært at komme i gang.
Dernæst er formålet at finde årets bedste spiller, som er den, der ved sæsonafslutning har erhvervet flest point i de ugentlige matcher.
Der spilles i tre rækker A, B og C, opdelt efter hcp, således at der statistisk skulle være lige mange i hver gruppe. I hver række gives der points til de første 7 med henholdsvis 10 points, 8 points, 6 points, 4 points, 3 points, 2 points, 1 point.
Ved enhver match betales matchfee for at deltage, inden man slår ud. Matchfee dækker udgifter til præmier for hver enkelt match, og derudover spares der op til årets helt store begivenhed "16.08", som er årets afslutningsmatch. Efter matchen er der en kort generalforsamling. Efter dette går vi over til middag for alle deltagere. Har du deltaget (og betalt) 15 gange i sæsonen, så deltager du gratis i middagen. Efter middagen er der selskabelig hygge, hvor der snakkes og diskuteres ivrigt, og ikke sjældent kommer der også terninger og kortspil på bordene. Vi bør advare om, at denne begivenhed er stærkt vanedannende, og det bliver ofte sent inden de sidste er gået hjem

"16.08"

Per Seebach beskriver i klubbens jubilæumsskrift, hvorfor herreklubben også har betegnelsen "16.08".

"Benævnelsen "16.08" - otte minutter over fire - kommer af tidspunktet, hvor man under alle omstændgiheder kunne finde en spillepartner, nemlig K.O. Petersen, der alle hverdage var klar til 9 huller netop på dette tidspunkt. Men hvordan? Jo, K.O. Petersen var driftschef på Munke Mølle, og når dagens sidste dybfrosne "Danish" var gjort klar til det amerikanske marked, gik turen til banen, hvor der var afsat en time til spillet inden dagens sidste dont, der for K.O.'s vedkommende afsluttedes i hjembyen Bogense, hvor han var ejer af den lokale biograf."

Program for 16.08

09.30 Registrering og betaling
10.30 Velkomst
10.35 Sweepstake
12.00 Gunstart. Der spilles i hold, de tre bedste score på hvert hul tæller.
18.15 Generalforsamling
18.30 Forret
19.00 Præmier for dagens match og kåring af årets torsdagsherre
19.15 Hovedret
20.15 Uddeling af præmier for 5. serie
20.45 Dessert
21.00 Irish Coffee
21.15 Baren er åben. Underholdning for egen regning og risiko.


God fest

Golf med nærvær​

logo-negativ

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk