Golf med nærvær

Fleksmedlem

Hvad koster det:

Kontingent: kroner 1.900,- årligt og gælder perioden 1/1 - 31/12.
Indmeldelsesgebyr på kroner 500,- inklusive 1 træningslektion á 20 minutter.

Hvad får du:

- fri bolde på driving range,
- adgang til spil på anlægget mod betaling af greenfee.
- modtager DGU-kort mrkt. "F", som berettiger til spil på alle danske baner, der modtager DGU-kort mrk. "F" mod betaling af fuld greenfee.
- kontingent til DGU og bladet "Dansk Golf".
- mulighed for bestilling af træningslektioner hos klubbens trænere.
- deltagelse i klubbens turneringer (der betales turneringsgebyr og greenfee).
- deltagelse i turneringer i klubber i klubben (der betales turneringsgebyr og greenfee).
- fri adgang til alle klubbens faciliteter inklusive motionsrum.
- stemmeret på klubbens generalforsamling i.h.t. vedtægterne.,
- rabat på 10-turskort til caddycar (gælder kun ved fysisk lidelse),
- kontingent til DGU,
- ansvarsforsikring i Tryg via DGU - se mere på http://danskgolfunion.dk/media/260487/dgu.pdf,
- mulighed for leje af bagskab,
- fiskeret i Lindved Å med gyldigt fisketegn,
- mulighed for at låne klubbens trailer,
- tæt på offentlig transport - bus nr. 83 kører lige til døren - se http://www.fynbus.dk/wm141252,141927,
- oplyst og overdækkede udslagssteder på driving range,
- klublokale med servering af god og veltilberedt mad, samt førsteklasses restaurant,
- klubben fører handicap efter gældende regler. Ved indmeldelse skal eventuelt HCP kunne dokumenteres.

Begrænsninger:
Ikke omfattet af den fynske greenfee ordning.
Ingen gæst med til ½ greenfee.
Ikke omfattet af klubbens greenfee aftaler med andre klubber.
Ikke har aktivt medlemskab i anden golfklub.
Medlemskabet kan ikke kan ikke erhverves, såfremt man inden for de sidste 3 år – 2014-2015-2016 – (i 2018 vil det således være 2015-2016-2017 og så fremdeles) har været registreret i en af klubbens øvrige medlemskategorier herfra undtaget passiv.

Krav:
Der skal kunne dokumenteres et registreret handicap i DGU.
Betaling sker helårligt med betalingsfrist første hverdag i december foregående år. Der accepteres kun betaling via Betalingsservice.

Golf med nærvær​

logo-negativ

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk