Golf med nærvær

Coronavirus - COVID-19

Odense den 25. maj

Bekræftelse af tider på skærme i forhallen gældende fra tirsdag 26. maj kl. 9:00

Bestyrelsen har besluttet at der åbnes for adgang til skærmene i forhallen fra imorgen tirsdag. 

Der skal således igen bekræftes starttid til begge baner. 

Det vil nu også være muligt at bekræfte sin tid via Golfbox app'en. 

Man skal være inden for en vis afstand af klubben og have slået sin lokalitet til for at det virker.

Toiletter vil ligeledes blive åbnet. 

Omklædningsrum og fitness vil fortsat være lukket.

Der vil være sprit til rådighed ved skærmene og den SKAL bruges. 

Skærmene vil blive rengjort henover dagen.

Med venlig hilsen

Sekretaraitet

Odense den 17. maj

I forbindelse med den fortsatte genåbningsproces af det danske samfund har Erhvervsministeriet og Kulturministeriet/DIF ændret retningslinjer vedrørende drift af restauranter og afvikling af sportsaktiviteter. 

I konsekvens heraf har DGU også idag revideret sine anbefalinger.

Vedrørende ophold og spil på Odense Golfklubs anlæg har bestyrelsen forlængelse heraf besluttet følgende ændringer i forhold til de nuværende restriktioner. Ændringer har virkning fra og med den tirsdag den 19. maj. Restauranten åbner dog mandag den 18. maj:

• Afstandskravet mellem personer sættes ned til 1 meter.

• Flag og hul-kopper genetableres som ved normalt spil.

• Banemateriel kan igen benyttes (f.eks. river, boldvaskere, vandhaner, bænke og affaldsspande med låg). Klubben kan ikke påtage sig afspritning efter hver berøring. Derfor må den enkelte golfspiller efter egen vurdering selv forestå afspritning. Spillerne medbringer selv sprit.

• Der åbnes for 3 områder på drivingrange. Området mellem trænerboksene og boldkassen opdeles i 2 ved at fjerne de to midterste udslagsmåtter. Området mellem boldkassen over mod indspilsområdet udgør det tredje område.

• Der kan maksimalt være 10 spillere på puttingreen af gangen. Afstandskravet på 1 meter mellem hver spiller skal iagttages.

• Der kan maksimalt være 10 spillere i indspilsområdet af gangen. Afstandskravet på 1 meter mellem hver spiller skal iagttages.

• Toilettet på 10. hul åbnes. Klubben kan ikke påtage sig afspritning efter hvert besøg. Derfor må den enkelte golfspiller efter egen vurdering selv forestå afspritning. Der vil være håndsprit til rådighed.

• Buggies kan fremadrettet benyttes af personer fra forskellige husstande.

• Lokalregel om drop i bunkers bortfalder.

• Restauranten åbner mandag i henhold til modtagne anvisninger. Det vil sige bordopstilling i grupper til maksimum 10 personer både inde og ude. Kun golfspillere, der jævnligt spiller sammen bør sidde sammen.

• Klubhuset forbliver lukket med undtagelse af toiletterne i kælderen. Indgang via kælderskakten. Klubben kan ikke påtage sig afspritning af toilettet efter hvert besøg. Derfor må den enkelte golfspiller efter egen vurdering selv forestå afspritning. Der vil være håndsprit til rådighed.

Vi er med disse seneste ændringer tæt på at være tilbage ved normale tilstande for adfærd og spil på Odense Golfklubs anlæg. Dermed er vi også tilbage ved, at den gode (hånd)hygiejne i høj grad er den enkelte spillers eget ansvar.

Af hensyn til fortsat begrænsning af smittespredning forudsættes det stadig, at medlemmer med influenza/COVID-19 lignende symptomer bliver hjemme. Af de samme grunde skal afstandskravet på nu 1 meter respekteres.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sponsorer og samarbejdspartnere​

Golf med nærvær​

logo-negativ

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk

Arbejdernes Landsbank

Konto nr.: 5387 0000246019