Golf med nærvær

Historien

Odense Golfklub er en forening med stolte traditioner og en lang spændende historie. I det følgende kan du læse om en begivenhedsrig periode fra 1927 og til årtusindeskiftet. Markante historiske hændelser er krydret med sjove anekdoter. For at give hændelserne perspektiv er historiske begivenheder i ind- og udland, årets nye ord i dansk samt årets musikalske hits også en del af fortællingen.

Der arbejdes på at fuldføre historieskrivningen helt op til idag. 

1927
lauritsdamgaard

Historien om Odense Golfklub tager sin begyndelse ved en stiftende generalforsamling på byens fornemme Grand Hotel efter en middag i kjole og hvidt, hvor en kreds af byens borgerskab den 29. september 1927, ”kl. 8½ aften”, stiftede landets femte golfklub. Odenses sidste kongevalgte borgmester, V.Bloch, blev valgt til klubbens første formand. ​

Herefter begyndte arbejdet med etablere klubbens første bane. Efter forhandling med bystyret og militæret fik klubben ved lejemål tilladelse til at bruge den østlige og sydlige del af Eksercermarken ved Sdr. Boulevard (Kløvermosevej) – den nuværende dyrskueplads. Spillet begyndte i 1927 med indendørstræning i en bliklade, der tilhørte Odense Kommune.

Stig Munch-Andersen fortæller, at et almindeligt golfudstyr anno 1927 bestod af: 1 iron (2er), Mashie (5er), Mashie/Niblick (7/8), Driver (1-kølle), og evt. Spoon (3-kølle) – alle med træ hickory skafter. Pris ca. kr. 10 – 15 pr. stk. Bolde kostede fra 50 øre til 1 krone. En ”bag”, nærmest en sæk, som ingen moderne golfspiller ville drømme om at slæbe rundt på, kostede kr. 15 – 20. Man begyndte straks anlægget af banen, så man kunne spille på en 3 hullers bane ved forårets komme.

I modsætning til mange klubber på De britiske Øer kunne kvinder helt fra begyndelsen blive medlemmer.

Samme år bliver Ryder Cup grundlagt af Samuel Ryder.

Verdens første lydfilm "The Jazzsinger" har verdenspremiere i USA.

Ledigheden i Danmark stiger til over 20%.

Nye ord i dansk: atomisere, fødselar.

Et par af årets store musikhits: Ol' Man River/Jules Bledsoe og A'int She Sweet/Edwin Morris.

1928

I løbet af sommeren 1928 blev de sidste 6 huller færdige, så den første match blev afviklet den 14. oktober 1928 på den 2830 m lange bane, par 38. Banen blev anlagt på garnisonens daværende eksercermark, den nuværende dyrskueplads. Det aftaltes, at når der ikke spilles, lukkes hullerne med træpropper, så militærets heste og ryttere ikke kommer til skade under øvelserne.

Klubhuset ved Kløvermosevej​.

Scorekort fra banen ved Kløvermosevej

Det første år havde klubben 40 medlemmer, kontingentet blev fastsat til kr. 60 pr. år og indskud til kr. 80. 

Tonen spillerne imellem var meget formel, og man var naturligvis De’s og til- og omtalte hinanden med titel. Golfspilleren med sin caddie bevægede sig rundt i terrænet med passende anstand og værdighed.

For kvarterets drenge blev golfbanen et givtigt bekendtskab. I begyndelsen undrede drengene sig over mændene med de lange køller, som slog til en lille hård bold. Drengene blev dog hurtigt klar over, at det var golfspillere, og der var penge at tjene. Alle golfbolde bar ejermandens initialer, og når en bortkommet bold blev leveret tilbage, vankede der som regel en belønning. Der var også penge at tjene som caddie. Når der på matchdage kunne knibe med at få caddies nok, så kunne en dreng godt bære 2 bags. Betalingen til en caddie for 9 huller var 35 øre – et fint supplement til lommepengene.

Klubben ansætter sin første greenkeeper, J. Hummelhoff, som aflønnes med 25 kroner om ugen.

Samme år opdager englænderen Alexander Flemming penicillinet.

Nye ord i dansk: atomfysik, basketball, cellofan, politiadvokat, tuberkulosestation.

Et par af årets musikhits: Basin Street Blues/Spencer Williams og I Can't Give You Anything But Love/Adelaide Hall.

1929

Klubbens første klubhus var et almindeligt entreprenørskur, der blev lejet. Skuret var lille, men kunne rumme alle klubbens medlemmer – dog ikke på én gang – højst én af gangen! Den 25. august 1929 indviede man et nyt klubhus, der også rummede en 2 værelses lejlighed til greenkeeperen og hans kone, der fik tilladelse til at servere spiritus o.l. til klubbens medlemmer.

Klubbens første træner var skotten Billy Keppie, der var træner i provinsklubberne i 1920’erne og 1930’erne, som også tegnede banerne i Odense, Aarhus og Kolding. Samme år stiftes klubbens juniorafdeling med et fastsat kontingent på 5 kroner i kvartalet.​


Billy Keppie

​Forholdene på banen var ved starten meget primitive. Til vedligeholdelse af greens en håndklipper (onde tunger påstod, at greens blev klippet med en saks). Banen var i starten noget ”langhåret”, og rough berygtet som landets tykkeste, men da der ikke fandtes bunkers, vandløb, skov eller lignende hazards var rough eneste vanskelighed.

Samme år underskriver 42 stater Genevekonventionen om mere human behandling af krigsfanger.

Nye ord i dansk: verdenskrise, talefilm.

Nogle af årets musikhits: Singing In The Rain/Cliff Edwards, Sunny Boy/Al Jolson og Ølhunden Glammer/Oswald Helmuth.

Banen ved Kløvermosevej​

1944

Efter aftale med Hestehandler Hans Hansen fortsætter den ordning, at Klubben betaler Kr. 2,25 i Leje for et Spand Heste i Timen, samt Hansen betaler Klubben Kr. 150,00 for Leje af Græsning i 1944.

Henvendelse fra Kolding Golfklub: "Vi tillader os høfligst at forespørge, om Klubben er færdig med at bruge vor Greenklipper, thi der i disse dage er Forhandlinger i Gang med den tyske Værnemagt om. at vi faar vor Bane tilbage, og vi vil da gerne have Klipperen hjemme".

Samme år finder D-dag sted, de allierede gør invasion i Normandiet. Schalburgtage resulterer i, at Odenses vartegn, Odinstårnet, ryger i luften. Resterne fra Odinstårnet ligger begravet i undergrunden under den senere golfbane ved Rugårdsvej.

Nye ord i dansk: clearingmord, folkestrejke, vagtværn.

Et par af årets musikhits: You Always Hurt The One You Love/Mills Brothers og It Had To Be You/Dich Haymes & Helen Forrest.

1945

​Af sin midte nedsætter bestyrelsen et udvalg, hvis opgave er at undersøge, om nogle af klubbens medlemmer har samarbejdet med den tyske værnemagt.

Husmandsskolen i Tarup, hvor Gestapo holder til, bombes af englænderne. Danmark bliver befriet den 5. maj, da Tyskland kapitulerer. I majdagene kommer det til skyderier i Odenses midtby. USA kaster atombomber over Hiroshima og Nagasaki i Japan.

Nye ord i dansk: Befrielsesregering og landsviger.

Et par af årets musikhits: Rum and Coca Cola/Andrews Sisters og Till The End Of Time/Perry Como.

1949​

Spillet på banen dyrkedes fredeligt i et par årtier, men tanken om, at bystyre eller militær ikke længere kunne afse arealet, hang truende over medlemsskaren. Dette medførte, at en kreds af Odenseborgere i begyndelsen af halvtredserne startede Sct. Knuds Golfklub i Nyborg – et af odenseanernes foretrukne feriesteder.

Borgmester I.Vilhelm Werner meddeler, at eksercerpladsen muligvis skal omdannes til dyrskueplads og folkepark. Bestyrelsen undersøger derfor muligheden af en ny golfbane ved Nyborg, hvor mange medlemmer har deres ferieboliger.

Mange medlemmer var da stemt for opløsning af klubben, men bestyrelsen arbejdede ihærdigt for overlevelse. Da lejemålet med militær og kommune blev opsagt, fordi arealet skulle bruges til dyrskueplads, gik arbejdet i gang med at finde et areal til en ny golfbane.

Samme år deles Tyskland i Øst- og Vesttyskland. Nato oprettes med bl.a. Danmark som medstifter. Anders And & Co. udkommer for første gang på dansk.Odense Tivoli slår dørene op.

Nye ord i dansk: boligminister, civilforsvaret, familieplanlægning.

Et par af årets musikhits: O Solo Mio/Mario Lanza og Rodolph The Red Nosed Raindeer/Gene Autry.

1959

​Greenkeeper Storm meddeler, at "en mystisk kommision" har været på besøg på banen. Viceborgmester Knud Andersen, klubbens senere formand, lover under hånden at undersøge, om det mystiske besøg skulle have forbindelse med planerne om at omdanne golfbanen til dyrskueplads. Det har det!

B1909 vinder som den første fynske fodboldklub danmarksmesterskabet i fodbold. Aksel Larsen stifter Socialistisk Folfkeparti efter eksklusion fra kommunisterne. Odense Stålskibsværft indvier Lindø-terminalen.

Nye ord i dansk: antenne, brainstorm, børnesikker, genbrug, kreditkort, lønramme, partisoldat, minibus, principbeslutning, tv-producer.

Nogle af årets musikhits: Living Doll/Cliff Richard, Put Your Head On My Shoulder/Paul Anka og Bare Man Har Det Godt/Four Jacks.

1960

Den sidste match på eksercerpladsen spilles den 21. oktober. Klubben er nu uden bane – og dermed hvilende – frem til august 1962.

Bestyrelsen fik efter mange positive møder med Odense Kommune overladt et areal ved Snapindskoven. Klubben fik med stadsgartnerens og træner Phimisters hjælp fremstillet den endelige skitse over de 9 huller, puttinggreen, samt drivingrange. Herefter anlagde stadsgartnerens folk banen og stod for pasningen af denne, hvilket klubben betalte kr. 10.000 for om året.​

Samme år står viadukten over den kommende Thomas B. Thrigesgade i Odense færdig. Sejleren Poul Elvstrøm vinder sin 4. olympiske guldmedalje i træk.

Nye ord i dansk: diagnose, gokart, ladyshaver, Natostilling, pool, stereoanlæg, stripper.

Nogle af årets musikhits: Only The Lonely/Roy Orbison, Save The Last Dance For Me/The Drifters og Susanne, Birgitte og Hanne/Otto Brandenburg.

1962

15. august 1962 begyndte man at spille på klubbens anden bane med en længde på 1915 meter, par 32. Golfbanens areal var ca. 17 tønder land, og da man også fik tilladelse til at bruge Åløkkeskoven til to teesteder, blev det en meget spændende og krævende bane. Man blev straffet, hvis man ikke slog lige slag!

Klubhus havde man endnu ikke, hvorfor kommunen stillede en ingeniørvogn til rådighed. Foran blev der lavet en terrasse, og selve vognen blev møbleret med gamle havemøbler. Tørkloset blev indrettet bag tennisbanerne, og nøglen dertil hang i klubvognen. Der kunne købes en nøgle til vognen for kr. 2,50 pr. stk. En nøgle forefandtes også hos købmand Vestergård på Rugårdsvej 127. Nøglen skulle straks afleveres efter brugen, da den kun var nødhjælp. Der var øl og sodavand i vognen, som medlemmerne kunne tage af mod at lægge en bon i en dertil anbragt kasse. Afregning senere.

Klubbens medlemmer var nu i gang på banen, og der kom flere medlemmer til, hvorfor man hurtigt skulle løse problemet med etablering af et nyt klubhus, indeholdende omklædningsrum til damer og herrer, klublokale, køkken, toiletter, bagrum samt lokaliteter til greenkeeperne.Der var flere løsningsmuligheder i spil, men resultatet blev, at klubben købte et blokhus af en murermester, der havde det stående i Skaboeshuse for en sum af kr. 31.500 opstillet på golfbanen. Dertil fik klubben fremstillet en tilbygning, så alle faciliteter var der – pris i alt ca. kr. 51.000.

Samme år fremkalder tilstedeværelsen af sovjetiske missiler på Cuba storpolitisk krise. USA og Sovjetunionen er på randen af atomkrig.

Nye ord i dansk: alibi, boblehal, cappuccino, efterslæb, hælebar, indkøbsvogn, multihandicappet, programmør, sexfilm, sygedagpenge.

Nogle af årets musikhits: Let´s Twist again/Chubby Checker, Love Me Do/The Beatles og Alley Cat/Bent Fabricius Bjerre.

1963

Murermester Møller-Jørgensens gamle sommerhus transporteres til Rugårdsvej, og den 14. september tages det i brug som klubhus. Ved indvielsen serveres sherry til damerne og øl og pølser til herrerne.

Fra den officielle indvielse af bane og klubhus den 14. september 1963 og frem bliver der spillet flittigt på den lille bane med flere matcher hver måned.

Læs mere om banen på Rugårdsvej her

Samme år bliver USA´s præsident John F. Kennedy myrdet af skud i Dallas. Det store røveri mod posttoget fra Glaasgow til London sikrer en bande hvad der svarer til 40 mio. kroner i pengesedler. Danmark vinder med Grethe og Jørgen Ingemann for første gang Internationalt Melodi Grand Prix.

Nye ord i dansk: a-kasse, ATP, dagcenter, Europaparlament, forsøgscenter, happening, helsekost, hængerøv, mimrekort, papmælk, taxfree.

Nogle af årets musikhits: Return To Sender/Elvis Presley, Summer Holiday/Cliff Richard, She Loves You/Beatles og Surfing USA/Beach Boys.

Klubhuset på Rugårdsvej

Scorkort fra Rugårdsvej

1966

Medlemstallet stiger og i 1966 runder man 200 medlemmer, hvoraf en del havde dobbelt medlemskab i Odense og Nyborg.

Samme år bliver en godt 3 måneder gammel dreng, "Basse", bortført ud for en trikotageforretning i Kongensgade i Odense. Han bliver aldrig fundet. Roulunds Fabriker flytter fra Rugårdsvej til Hestehaven. (Akkurat som Odense Golfklub gør 14 år senere).

Nye ord i dansk: amtsborgmester, barselsorlov, bodystocking, fremmedarbejder, karate, lovjungle, provo, socialcenter.

Nogle af årets musikhits: Strangers In The Night/Frank Sinatra, Yellow Submarine/The Beatles og No Milk Today/Herman's Hermits.

1972

Bestyrelsen lurer på en ny bane langs Stavids Å og tilskriver magistraten, at "en by af Odenses​ størrelse bør have en tidssvarende 18 hullers golfbane. Vi gør opmærksom på, at vor nuværende bane kun har kapacitet til 200 medlemmer, og at medlemstallet nu er 230".

De første egentlige damematcher i Odense Golfklub arrangeres.

Samme år rammes OL i München af terror begået af terroristgruppen Sorte September, hvor 11 israelske atleter mister livet. Vesttysk politi anholder ledende skikkelser af gruppen Bader-Meinhof efter flere terrorangreb udført af Rote Armé Fraktion. Frederik IX dør og Dronning Margrethe 2. tiltræder som dronning af Danmark. Mogens Glistrup stifter Fremskridtspartiet i Grøften i Købenshavns Tivoli.

Nye ord i dansk: borgermøde, diskette, intercitytog, kønsteste, ligusterfacisme, passivryger, storskrald, studievært, varm kartoffel, ØD.

Nogle af årets musikhits: Is This The Way To Amarillo/Tony Christie, Rocket Man/Elton John, Candy Man/Sammy Davies Jr. og Matrimony samt Clair/Gilbert O'Sullivan.

1975

Odense Golfklubs første informationsblad, et 4 sidet A5-format, "Golfspilleren" udgives. Først i 1979 udvides bladet til 16 sider. Den første udgivelse indledes således: "Denne information er det første famlende forsøg på at lave et fast blad for Odense Golfklub....". Det sidste trykte klubblad udkommer i 2010 med 24 sider i knap A4-størrelse. Trykningen løb nu op i kr. 30-35.000,- + porto pr. udgivelse (4 gange årligt) for at udsende "gamle nyheder". Bladets redaktør, Jørgen Rosenquist, stopper som redaktør efter at have været involveret i bladet i ca. 30 år. Man overgik herfra til elektronisk nyhedsformidling på hjemmesiden eller pr. mail.

Samme år dør general Franco i Spanien og landet indfører demokrati og konstitutionelt monarki. Margaret Thatcher bliver nu konservativ leder i England. Varmerekord i Danmark: 36,4 grader i Holstebro.

Nye ord i dansk: aftrædelsesløn, alenefar, cykelanhænger, græsrødder, iværksætter, lokalplan, måneskinsarbejde, nærradio, temadag og ungdomsydelse.

Nogle af årets musikhits: Jukebox Jive/The Rubettes, I Can Help/Billy Swan, I Do, I Do, I Do/ABBA og Sailing/Rod Stewart.

1977​

​Som i resten af landet oplever golfsporten og Odense Golfklub en stor medlemsfremgang, og der anlægges mange nye baner på Fyn og i resten af Danmark.

Der bliver i Odense arbejdet med mange planer om en ny tidssvarende bane for de mange medlemmer, da der ikke var udvidelsesmuligheder på Snapindbanen. Langesø-området, Galgebakken ved kanalen, arealerne langs Stavidsåen samt det fjernrekreative område på Stige Ø var til debat. Men så kom arealet ved Hollufgård, der var universitetets jord, ind i billedet.​

Efter mange møder og forhandlinger med Odense Kommune, der først skulle have accept fra finansudvalget, fordi staten jo var den egentlige ejer, gav byrådet grønt lys for en bane ved Hollufgård. Det blev dog kun vedtaget med en stemmes flertal. Den socialdemokratiske rådmand var modstander af golf og ved byrådsbehandlingen udtalte han: ”De har jo 9 huller, skal de endelig gå 18, kan de jo bare gå to gange rundt”. Og vedrørende klubhus i Hollufgårds hovedbygning sagde han videre: ”Der skal de ikke spankulere rundt”.​

Årets fynske sportsnavn (Fyens Stiftstidende): Hans Peter Jacobsen, Odense Golfklub.

Samme år dør Elvis Presley (sygdom) og T-Rex frontfigur Marc Bolan (trafikuheld). Jimmy Carter indsættes som USA's præsident. Odense Boldklub vinder deres første danmarksmesterskab i fodbold. Alkoholmisbruget er nu Danmarks største sundhedsproblem. Tuborg lancerer samtidigt sit nyeste produkt: Stor Tuborg med 1/2 liters indhold !

Nye ord i dansk: biogas, bred ymer, hundetoilet, musefældeklausul, prishop, resultatcenter, støttepædagog.

Nogle af årets musikhits: Lay Back In The Arms Of Someone/Smokie, So You Win Again/Hot Chocolate og When I Need You/Leo Sayer.

1980​

Arbejdet med den ny tredje bane strækker sig fra de første planer i 1972 til åbningen af 9-huls banen (idag kaldet "Pilebanen") den 15. maj 1980. Et langt og vanskeligt forløb. Arealet på 175 tønder er smalt og langstrakt, så den store 18-huls bane, ”Holluf Park”, kunne ikke anlægges med start på 1. og 10. tee i nærheden af hinanden, derfor er 10. tee faktisk ”Point of no return”. Banen blev anlagt som en åben parkbane med spredt beplantning, søer og vandløb, der giver udfordringer for alle, og på mange huller skal der tænkes strategisk.

9-huls banen, ”Pilebanen” blev først anlagt og taget i brug. Ved indvielsen udtalte Svend Lützhøft, der i mange år var klubbens humoristiske kasserer: ”Banen er nu åbnet, og jeg håber, at klubben vil få megen glæde af det nye anlæg, ligesom det er mit håb, at vi kan bevare den glade skovtursstemning fra Rugårdsvej, så vi kan undgå klikedannelse og højrøvethed”.

Ved anlæg af banen var et krav, at landbrugsskolen skulle dyrke hø mellem hullerne. Roughen blev gødet kraftigt, så det var godt en ½ meter højt. Det kostede mange golfbolde på en runde, hvis man ikke ramte fairways. Følgende historie er faktisk korrekt: En spiller i en 4-bold ville finde sin bold. Efter lang tids søgning blev bolden endelig fundet – men en af spillerne havde lagt sin bærebag i roughen, så der gik igen en rum tid inden den blev fundet! Men juniorerne havde gyldne tider, når de med spande gik efter høstmaskinerne og samlede bolde op. Heldigvis opgav landbrugsskolen dette efter et par år.

Odense Golfklub, der blev Danmarks første klub med 27 huller, har været og er i stadig forandring med ændringer og forbedringer af banen og øvrige faciliteter.

Samme år bliver den tidligere beatle John Lennon myrdet af skud fra en 25-årig fan uden for sit hjem i New York.

Nye ord i dansk: behandlersamfund, dronningerunde, dynejakke, kraftvarme, skrabeæg, værdipapircentral.

Nogle af årets musikhits: (Just Like) Starting Over/John Lennon, Costa Del Sol/C.V. Jørgensen, Such A Night/Racey og The Winner Takes It All/ABBA.

1982

Bestyrelsen bekendtgør, at det er tilladt at færdes med ​nøgen overkrop - dog kun på banen.

Samme år sættes de første Compact Discs (CD'er) til salg i Tyskland. Odense Koncerthus står færdigt.

Nye ord i dansk: betalingshospital, energiattest, forligskvinde, high-tech, knækprosa, legionærsyge, nå-generation, varmesyn.

Nogle af årets musikhits: Let's Groove/Earth, Wind & Fire, Oh Julie/Shakin' Stevens, It Started With A Kiss/Hot Chocolate og Hvor Skal Vi Sove I Nat/Laban.

1988

Odense Kommune køber golfbanen af undervisningsministeriet og sælger anlægget videre til Odense Golfklub. Det forudsættes, at området som hidtil er offentligt tilgængeligt.

Svenske Jesper Parnevik sætter banerekord med 63 slag fra backtee.

Samme år fejrer Odense Kommune 1000 års jubilæum. TV2 starter udsendelser fra studiet i Odense og bryder DR's monopol. Et røveri i Købmagergades postkontor koster en betjent livet. Hændelsen betegnes som "Blekingegadesagen".

Nye ord i dansk: Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen, fortrydelsespille, nabohjælp, Patientklagenævnet, vandland.

Nogle af årets musikhits: En For Alle/EM-holdet, Angel Eyes/Wet, Wet, Wet, Perfect/Fairground Attraction og Two Hearts/Phil Collins.

1990

Formanden bekendtgør: Med omgående virkning indføres, at mindstekravet til påklædning på banen er t-shirt og bermudashorts. På generalforsamlingen året​ efter ændrer formanden ordlyden til "golfshorts og bluse".

Samme år bliver Tyskland genforenet. Tidligere statsminister Anker Jørgensen forhandler succesrigt danske gidsler med Sadam Hussein i Bagdad. Nelson Mandela løslades i Sydafrika efter 27 års fængsel. Odense Congress Center indvies.159 mennesker mister livet efter barand på færgen Scandinavian Star.

Nye ord i dansk: biobrændsel, C-holdet, cykelhjelm, klippekortsystem, lambada, Told- og Skattestyrelsen.

Nogle af årets musikhits: Nothing Compares To You/Sinead O'Connor, Still Got The Blues/Gary Moore og It Must Have Been Love/Roxette.

1993

​Klubben havde først klubhus i en af sidefløjene på Hollufgård med restaurant, omklædningsrum, sekretariat og pro-shop, og bagrum var i en gammel staldbygning. Dog var klubhuset på modsatte side af vejen, der skulle krydses for at komme til banerne, så det var et stort ønske at flytte over vejen og blive herrer i eget hus på egen grund. Byggeriet af klubhus begyndte med første spadestik i september 1992 og blev indviet ved en reception i maj 1993. Siden er der også bygget ny hal til maskinparken og nye bagrum.

Samme år indsættes Bill Clinton som USA's 42. præsident. B1909 og Frem erklæres konkurs og må forlade Danmarksturneringen i fodbold.

Nye ord i dansk: ludomani, nationalleksikon, nærhedsprincippet, prikkerunde, skrabespil, telekort.

Nogle af årets hits: I Will Always Love You/Whitney Houston, Go West/Pet Shop Boys og I'd Do Anything For Love/Meat Loaf.

Det nye klubhus

1995

Stiften Golf Cup, den største danske turnering på én og samme bane, spilles i Odense Golfklub for første gang.​

Samme år indgås fredsaftale mellem Bosnien, Serbien og Kroatien i Daytona, USA. Dansk Folkeparti stiftes. Odense banegård Center indvies og Odense Stadions ombygning påbegyndes. Odense Kommune køber dele af Brandts Klædefabrik for at sætte sit præg på en ny og spændende kulturperle.

Nye ord i dansk: Børnerådet, internet, lønfest, tv-shopping, vækstfremmer.

Nogle af årets musikhits: Back For Good/Take That, Fairground/Simply Red, Sådan nogen som os/Poul Krebs og Over My Shoulder/Mike & The Mechanics.

1998

Klubben kreerer en særlig cross country-vinterbane med huller fra både 9- og 18 hullers banen. Der kan spilles både 9 og 18 huller – normalt uden våde fødder.

Samme år indgås fredsaftale i Nordirland efter 400 års strid og 30 års blodig borgerkrig.Storebæltsbroen åbnes som verdens næst længste hængebro. Efter 66 år er det slut for Premier Is (tidl. Slots Is og Eventyr Is).

Nye danske ord: brobizz, den bløde generation, e-handel, gårdslagtning, netavis, skåneærmer.

Nogle af årets musikhits: Believe/Cher, My Heart Will Go On/Celine Dion og As Long As You Love Me/Back Street Boys.

1999

Teestedet på 7. hul på den lille bane flyttes lidt tilbage – og den lille bane får hermed sit første og eneste par 5-hul. ​

Klubben indfører obligatorisk brug af softspikes. På generalforsamlingen året forinden bekendtgør formanden dog, at ”medlemmerne godt må bruge deres gamle sko, indtil de er slidt”.

Samme år indvies Øresundsbroen.Stor bedrageriskandale finder sted i PFA. Odense Isstadion indvies.

Nye ord i dansk: e-bog, elcykel, potenspille, sømbombe.

Nogle af årets musikhits: Jeg Vil I Seng Med De Fleste/Det Brune Punktum, When You Say Nothing At All/Ronan Keating og That Don't Impress Me Much/Shania Twain.

​I dag har Odense Golfklub et veltrimmet golfanlæg med 27 huller kun ca. 8 km fra centrum omgivet af Hollufgård og park, det kommende nye Odense Universitetshospital, fredskov, Syddansk Universitet, den gamle landsby Killerup og på den anden side af Lindved Å parcelhuskvarteret Holluf Pile med kort afstand til motorvejen.

Et fredfyldt grønt område med en dejlig natur og et rigt dyreliv – bl.a. rådyr, harer, fasaner, svaner, hejrer, hvor man ikke fornemmer banens bynære beliggenhed.   

Vidste du at følgende kendte spillere har spillet Holluf Park? 

Jesper Parnevik (S), Martin Kaymer (D), Rafa Cabrera Bello (E), Bernd Wiesberger (A), Jamie Donaldson (Wales), Edoardo Molinari (I), Mikko Korhonen (FIN), Julien Quesne (F), Felipe Aquilar (Chile), Pablo Larrazábal (E), Lukas Bjerrregaard (DK), Rasmus Højgaard (DK), Nicolai Højgaard (DK) og Thomas Bjørn (1 enkelt hul)...af andre kendisser kan nævnes Frank Arnesen (fodboldspiller), Niels Fredborg (cykelrytter)....og så har sangeren Shakin' Stevens besøgt os tilbage i 80'erne.                           


Bestyrelsesformænd i Odense Golfklub:

​1927-1932 E. Hammerich Bloch

1932-1951 Lauritz Damgaard

1951-1961 Aage Dreyer

1961-1975 Knud Andersen

1975-1980 Børge Wille

1980-1983 Niels Andersen

1983-2003 Søren Clemmensen

2003-2005 Palle Mygenfordt

2005-2008 Bernt Nielsen

2008-2011 Thomas Gøbel

2011-2012 Mogens Hüttel

2012-2019 Tina Maria Lund Kristensen

2019-2024 Johnny Kronow

2024-        Kjell Titlestad

Cheftrænere i Odense Golfklub:

​1928         Mr. Anderson

1929-1940 Billy Keppie

1946-1953 Mr. Child

1955-1960 Roy Phimister

1961-1964 Sandy Brown

1965-1978 Herluf Hansen

1979-1987 Roger Brown

1988-1994 Peter Dixon

1995          John Mason

1996-2003 Magnus Landstrøm

2004-2005 Katharina og Peter Samuelsson

2006-2008 Jon Boserup

2009-        Morten Buus Beck

Æresmedlemmer i Odense Golfklub:

1976  Stig Munch-Andersen

1976  Svend Lützhøft

1977  Knud Andersen

1985  Holger Sørensen

1989  Inga Hansen

1992  Børge Wille

1993  Harald Schmidt Christensen

2002  Torben Ernst Rasmussen

2003  Søren Clemmensen

2007  Jørgen Rosenquist

2008  Aage Lars Jensen

2009  Eigil Hansen

2014  Hans Kiel

2015  Mogens Damgaard

2016  Lars Wollesen

MERITIS NON CERTAMINE i Odense Golfklub:

​1985  Svend Lützhøft

1986  Mogens Damgaard

1987  Jørgen Rosenquist

1990  Aage Hansen

1991  Carl Johan Lindegren

1991  Eigil Hansen

1994  Torben Ernst Rasmussen

1994  Preben Møller

1995  Mogens Hansen

1995  Kai Bøg

1997  Ingrid Lilliengren

1998  Helle Clausen

1999  Jørgen Busander

2000  Knud Erik Mortensen

2001  Jytte Hansen

2001  Aage Lars Jensen

2003  Per Thobo-Carlsen

2003  Leif Jungsgaard Rasmussen

2003  Hans Jørgen Hoff

2005  Erik Toustrup

2005  Peter Sandal Jeppesen

2007  Ib K. Nielsen

2010  Lissy Crone

2010  Harry Pedersen

2011  Jørgen Rex

2023  Marijke Myhring

Sponsorer og samarbejdspartnere​

Golf med nærvær​

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk

Fynske Bank

​Reg. 6857 

konto 0001159885

MobilePay: 12852