Golf med nærvær

Bestyrelsen

​Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling i marts måned. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen, hvorfor der hvert år vil være 3 medlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med henholdsvis formand, næstformand og 4 menige medlemmer

​Nedenfor en række af de dokumenter bestyrelsen lægger til grund for sit arbejde i og med klubben.

Bestyrelsens forretningsorden - tryk her 

God organisationsledelse i Odense Golfklub - tryk her!

Du kan kontakte bestyrelsen via mail HER!

Bestyrelsesmedlemmer

Tina Maria Lund Kristensen

Formand

Mobil: 24 43 46 64

Mail: tinamarialund@hotmail.com

Mogens S. Hüttel

Næstformand

Mobil: 30 11 69 92

Mail: huttel@dadlnet.dk

Rud Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 30 29 23 90

Mail: rud@rudthomsen.dk

Johnny Kronow

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 21 15 74 54

Mail: j.kronow@hotmail.com

Peter Enevold

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 40 81 86 75

Mail: peen@tietgen.dk

Anne-Mette Jensen

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 26 32 99 11

Mail: amj1720@gmail.com

Golf med nærvær​

logo-negativ

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk