Golf med nærvær

Praktiske oplysninger

Turneringsbetingelser

Startbetingelser på Holluf Park Banen

Minimum 18 år
Maksimalt handicap 36
Turneringsfee 25 kr. eller helårs 500 kr.

Rækkeinddeling
A rækken +2,0 – 17,2
B rækken 17,3 – 22,3
C-rækken 22,4 - 36,0

Før og efter turnering

Tilmeld dig via Golfbox hjemme eller på mobilen. HUSK! Det er ikke nok at skrive sig på tidsbestilling. Betaling foregår via golfbox. Aflever korrekt udfyldt scorekort efter turneringen i “Slidsen” under touchskærmene.

Ny medlemmer anbefales en snak med en fra komiteen, før de går ud første gang.

Pointfordeling

8, 6, 4, 2, 1 point til nr. 1, 2, 3, 4, 5, -7 i alle rækker. Ved lige score afgøres stillingen ved de sidste 9 - 6 - 3 huller. Årets Golfer er den dame med flest indtjente point fra hele sæsonens turneringer og præmien herfor uddeles ved efterårsafslutningen. Præmier for indtjente point fra hele sæsonens turneringer uddeles ved efterårsafslutningen.
Pink Cup tæller ikke til point og spisning ved efterårsafslutningen.
Birdies noteres af komiteen.

Sponsorturnering


På dage med sponsorerede turneringer, er der spisning
kl. 20.00. Efter spisningen er der præmieoverrækkelse. Vinderen skal være til stede ellers overgår præmien til den næste i rækken. Af hensyn til præmieoverrækkelsen er sidste frist for indlevering af scorekort kl. 20.00.

Årets damegolfer


Den spiller i enten A, B eller C rækken, der har opnået flest point i sæsonen, kåres ved efterårsafslutningen som årets damegolfer. Ved lige point kåres den med laveste handicap.

Generalforsamling


Afholdes i forbindelse med efterårsafslutningen
den 4. oktober 2019 kl. 18.30

Regler for Onsdagsdamerne i Odense Golfklub:

Onsdagsdamerne i Odense Golf Klub ledes af en komité på fem medlemmer.

Onsdagsdamernes formål er at alle damer i Odense Golf Klub med hcp. 36 og derunder deltager i onsdagsdamernes turneringer samt at medvirke til at støtte det sociale samvær i klubben for damerne.

Onsdagsdamerne spiller turnering hver onsdag ifølge planlagt turneringsprogram (april til oktober). Alle damer i Odense Golfklub med hcp. 36 og derunder kan deltage i turneringerne. Ved andre arrangementer udbudt af onsdagsdamerne kan alle damer i OGK deltage uanset hcp.

Onsdagsdamernes turneringsprogram og -proposition samt øvrige arrangementer kan ses på Odense Golfklubs hjemmeside og på Onsdagsdamernes opslagstavle.

Generalforsamling
Generalforsamlingen for onsdagsdamerne afholdes i forbindelse med efterårsafslutningen i oktober.
Damekomitéens fem medlemmer vælges af generalforsamlingen. De vælges for en toårig periode, forskudt med to og tre medlemmer. Der vælges to suppleanter, som vælges for et år.

De nyvalgte komitémedlemmer træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen.
Kandidater til damekomitéen opstilles forud for generalforsamlingen ved angivelse på opstillingsliste opsat på Onsdagsdamernes opslagstavle. Sidste frist for opstilling er dagen før generalforsamlingen. Valg til damekomitéen foregår skriftligt på generalforsamlingen.

De opstillede kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt til damekomitéen, og de to efterfølgende indgår som suppleanter prioriteret i forhold til stemmetal.

Damekomitéen konstituerer sig på første møde med en formand og en kasserer.
Formanden er bindeled til hovedbestyrelsen og de øvrige komitéer og udvalg i OGK. Kassereren er ansvarlig for onsdagsdamernes midler, som indsættes på særskilt konto i anerkendt pengeinstitut.

Damekomitéen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af matchprogram og andre aktiviteter for onsdagsdamerne samt for ajourføring af onsdagsdamernes hjemmeside.

Se mødereferat fra starten af året her

Dagsorden for Generalforsamlingen ved efterårsafslutningen:

(Se referatet fra årsberetningen 2018 her )

  1. Valg af dirigent
  2. Komitéen aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger onsdagsdamernes regnskab
  4. Indkomne forslag. Forslag skal være indleveret skriftligt til komitéen senest 14 dage før generalforsamlingen og formidles til onsdagsdamerne senest en uge før generalforsamlingen.
  5. Valg af komité og suppleanter. I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 2 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter
  6. Eventuelt
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal. Stemmeret ved generalforsamlingen har alle der har deltaget i en onsdagsturnering minimum én gang i løbet af sæsonen. Man kan kun afgive stemme, hvis man er personligt til stede. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Onsdagsdamerne økonomi
Turneringsfee anvendes til præmier i forbindelse med forårs - og efterårsafslutningerne, samt til præmie til årets damegolfer og til ”point præmier”. Der kan evt. gives tilskud til afslutningsturneringen.
Turneringsfeen kan evt. anvendes i forbindelse med arrangementer for onsdagsdamerne arrangeret af komiteen.

I forbindelse med efterårets afslutning gives der tilskud til spisningen i forhold til antal gange, den enkelte har deltaget i onsdagsturneringerne:
Ved deltagelse mere end 20 gange spiser man uden betaling
Ved deltagelse mindre end 20 gange, men mere end fem gange, gives der tilskud i forhold til antal spillede gange. Dette angives i forbindelse med tilmelding til afslutningsturneringen.

Komitéen for Onsdagsdamerne
Den 1. februar 2012

Ændret d. 1. marts 2019

Golf med nærvær​

logo-negativ

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk

Arbejdernes Landsbank

Konto nr.: 5387 0000246019