Golf med nærvær

Ordens- og adfærdsregler

1. Formål

Formålet med ordens- og adfærdsreglerne er at sikre den gode oplevelse for klubbens medlemmer, gæster og ansatte i såvel klubhus som på banen.

Klubben skal være et rart sted at være og reglerne skal skabe forudsætningerne for et godt og positivt samvær mellem medlemmer, gæster og ansatte.

Generelt skal der udvises en adfærd, så andres engagement, lyst og mulighed for at komme i klubben ikke begrænses. Alle skal bidrage og har ansvar for den gode stemning.

2. Kontrol

Klubben kan etablere adgangskontrol og generel kontrol på anlægget. Formålet er at sikre sikkerheden for medlemmer, gæster og ansatte.

Anvisninger fra baneservice og ansatte skal altid følges.

Klubben forbeholder sig ret til at afvise og bortvise berusede personer eller personer under anden påvirkning, personer eller grupper, der med påklædning, adfærd eller andet signalerer uacceptabel, generende, uanstændig, voldelig eller truende adfærd. Medlemmernes overtrædelse heraf kan medføre påtale, advarsel, karantæne eller i grove/gentagne tilfælde eksklusion.

Truende adfærd over for såvel medlemmer, gæster som ansatte vil medføre politianmeldelse.

Medlemmernes overtrædelse heraf kan medføre påtale, advarsel, karantæne eller i grove/ gentagne tilfælde eksklusion.

Opførelse der strider mod dansk lov, herunder forsøg på tyveri og hærværk, salg og indtagelse af stoffer vil medføre politianmeldelse.

Af tidsmæssige årsager er de ansatte ikke forpligtet til at komme med en begrundelse for afvisning i døren eller bortvisning fra stedet. Du er velkommen til at kontakte golfmanageren førstkommende hverdag for der at få begrundelsen.

3. Minimumsalder

Der kan kræves forevist billedlegitimation for servering af spiritus i restauranten og ved leje af caddycars. For leje af caddycar kræves som minimum gyldigt kørekort til alm. personbil (B).

4. Udstyr

Hver spiller skal have sit eget udstyr. Bagvogne må aldrig trækkes eller parkeres mellem greens og disses greenbunkers.


5. Påklædning

Enhver spiller bør altid optræde i passende sømmelig påklædning overalt på klubbens område – se opslag med dresscode.

6. Spillet

Start fra andre teesteder end 1. tee medfører tab af alle rettigheder på banen.

Skiltning med færdselsretning for bagvogne skal respekteres.

Turf skal lægges på plads, bunkers skal rives og nedslagsmærker på greens skal rettes op.

Gyldigt medlemsbevis eller greenfee kvittering skal bæres synligt på bag eller vogn.

7. Banen og personalet

Driving Range drives af klubben. Træningsboldene er gratis for medlemmer og må kun benyttes på Driving Range og indspilsområder. Boldkurve skal sættes på plads efter brug, ligesom bolde brugt på indspilsområder skal indsamles af bruger. Overtrædelse heraf kan medføre påtale. Puttinggreen må ikke betrædes i sko med hæle og skal i øvrigt behandles omhyggeligt og varsomt, som alle øvrige greens.

Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen. Der må aldrig slås i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før det ved tydeligt tegn er tilkendegivet, at der må spilles.

8. Hunde

Hunde må ikke medtages i klubbens restaurant og klublokale.

På udendørsarealerne skal hunde føres i snor.

9. Restauranten og klubhuset

Restauranten har spiritusbevilling, og medbragte drikkevarer og mad må ikke nydes på klubhusets område. Alkohol må ikke indtages af unge under 18 år.

Kun juniorer må spise medbragt mad; dog ikke i restauranten.

Golfsko med softspikes må ikke anvendes i restauranten.

10. Rygepolitik

I medfør af ”Lov om røgfri miljøer” givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007, og under Vor Kongelige Hånd og Segl underskrevet af Margrethe R., er der totalt forbud mod rygning i klubbens lokaler og maskinhus.

Pr. 1. januar 2021 er der ligeledes forbud mod rygning på træningsarealer, hvilket vil sige driving range, indspilsområde samt puttinggreen.


11. Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse vil medføre konsekvenser – se ”Vejledning og regler for behandling af indberetninger”, som afspejler overtrædelsens karakter og kan strække sig fra påtale til eksklusion.

Ved afgørelsen vil der blive lagt vægt på overtrædelsens grovhed, eventuelle tidligere påtaler eller advarsler, risikoen for gentagelser samt hensynet til respekten for klubben og dens omdømme i samfundet.

Sponsorer og samarbejdspartnere​

Golf med nærvær​

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk

Fynske Bank

​Reg. 6857 

konto 0001159885

MobilePay: 12852