Golf med nærvær

Praktiske oplysninger

Du er velkommen til at spille Mandagsseniorturnering fra det år du fylder:
Damer 50 år
Herrer 55 år


Mandagsturnering

Der spilles i 4 rækker på Holluf Park
A: Handicap 0,0 - 18,0 Stableford.
B: Handicap 18,1 - 23,0 Stableford.
C: Handicap 23,1 - 28,0 Stableford.
D: Handicap 28,1 - 36,0 Stableford.

Der spilles i 1 række på Pilebanen
E: Handicap 00,0 - 42,0 Stableford 1 x 9 huller.
E:rækken er forbeholdt personer der ikke kan, eller har mulighed for at spille i A-B-C-D rækkerne, på Holluf Park.

Tilmelding på Golfbox (eller liste der er ophængt på opslagstavlen, hvis golfboks er ude af drift.) inden du starter din runde.

Der kan indbetales kr. 220,- for hele sæsonen 2020 på konto nr. 5387 0246515 SENEST den 1. april 2020.

Det er absolut billigst og lettest for både spillere og udvalget, at betale for hele året. 

Hvis man ikke benytter sæsonbetaling, kan man lægge turneringsgebyret på 15 kr. i en brun kuvert tydeligt forsynet med dato, navn og medlemsnummer.
​ ​

Dette skal gøres inden du går ud


Kuverten med turneringsfee lægges i brevsprækken for greenfee og scorekort. Hvis du ikke har betalt sæsongebyr.

Straks efter hjemkomsten lægges det udfyldte og underskrevne scorekort i brevsprækken for greenfee scorekort.

Det skal bemærkes, at mangler der nogle af de ovenstående krav, eller er scorekortet så utydeligt, at det ikke kan læses, bliver man diskvalificeret.
Scorekort afleveret fra én som ikke er tilmeldt turneringen indberettes ikke.
Er man tilmeldt en turnering og ikke har spillet er det en NS. og ikke tællende.
Hvis runden ikke er færdig spillet og afsluttet, er det en NR. og tællende.
Diskvalificeret, DQ - Ikke underskrevet scorekort indberettes, og er tællende.
Diskvalificeret, DQ - brud på regler, scorekort indberettes ikke.

Ved aflysning af turnering

En turnering aflyses ved uventede situationer som f. eks. uvejr, hvis mindre end 25 % gennemfører turneringen. Hvis en turnering aflyses på dagen, betales tilmeldingsgebyr ikke tilbage, men anvendes til præmier til afslutningen.

Præmier

Der er minimum 1 præmie pr. række, der udløses en præmie mere for hver 6. deltager i en række (1-7-13 osv.).

Præmierne udleveres ved kvartalsafslutning (for deltagelse i en kvartalsafslutning skal man have deltaget i minimum en af mandagsturneringerne).

Er man ikke tilstede, sættes vin præmien i sekretariatet. Afhentes den ikke inden månedens udløb, inddrages den igen af udvalget.

Ved afslutningerne skal man være til stede for at få udleveret præmie for dagens turnering.

Årets Seniorgolfer

De spillere, der gennem årets lokal turneringer på

Holluf Park og Pilebanen har fået flest points efter beregningsmetoden "Order of Merit", vil blive kåret som årets Seniorgolfere.
Med lige mange point, vil de spillere med lavest handicap være vinder.

Beregningsmetoden Order of Merit

Holluf Park

Til vinderen af en turnering i
​række (A,B,C,D ) tildeles 8. points.
Nr 2. i hver række 6. points.
Nr 3. i hver række 4. point.

Nr 4. i hver række 2. point

Alle øvrige deltagere i en turnering tildeles 1 point.

Se Order of Merit her

Pilebanen

Vinderen af en turnering 4.point

Nr. 2 i rækken 3. point

Nr. 3 i rækken 2. point

Alle øvrige deltagere i en turnering tildeles 1 point.

Se Order of Merit her

Idégrundlag

​Tilstræbe, at seniorer i Odense Golfklub tilknytter sig Mandagsseniorerne, og således medvirker til idéen om en gruppe, der udvikler golfen og til at give en aktiv tilværelse, såvel sportsligt som socialt.

Målsætning

At alle seniorer i Odense Golfklub tilknytter sig Mandagsseniorerne.

At fastholde idéen om en særskilt gruppe, der virker for at udvikle golfen for seniorer i Odense Golfklub.
At medvirke til at give seniorerne en aktiv tilværelse, såvel sportsligt som socialt.

Sponsorer og samarbejdspartnere​

Golf med nærvær​

logo-negativ

Hollufgårds Allé 21

5220 Odense SØ

65 95 90 00

sekretariatet@odensegolfklub.dk

Arbejdernes Landsbank

Konto nr.: 5387 0000246019